ENTTS英语朗读已经提供即时英语在线发音,英语发音,英语读音服务7年了,谢谢大家的支持.
登陆 注册
即时免费的英文朗读 (如果文章较长无法完全朗读,请先点击“分段朗读”,然后点击出现的 "Read it aloud" 按钮) MP3
英语朗读 EN (English) + TTS (Text-to-Speech) = ENTTS.COM
请输入英文:
 
            首页 | 帮助 | 英语在线朗读

@2008-2015 ENTTS.COM